Svenska Newfoundlandshundklubbens
Östra lokalklubb
 
 
Årsmöte 24 februari 2018 Uppsala / el ev.sth
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskap i
SNK
Info ang VP
 

Valputsällningen
13/1 2018
Sollentuna
Rackethall

PM Valputs

Ras o Ring

PM Newfoundland