Nya regler o Lydnadsbestämmelser från årskiftet 2012

Häften finns att beställa från vår lydnadsansv. Elisabeth

mail   eller tel. 073-675 30 41

Häftena kostar 50kr /st insättes på PG 68 33 02-4

 

Lite förkortat vad som är nytt i klass 1

Momentet "Platsliggande" har fått koefficienten höjd från 3 till 4.
Avståndet mellan hundarna ökas från 5 till 7 meter, samtidigt så ökas även
avståndet till förarna från 20 till 30 meter.

Momentet "Tandvisning" har tappat tillägget "/tillgänglighet" i momentnamnet
vilket inte innebär någon skillnad i praktiken.
 

Momentet "Inkallande har fått koefficienten sänkt från 3 till 2.

Momentet "Apportering" har ändrats så att föraren nu inte ska invänta nån order
från tävlingsledaren att kommendera apport,
föraren väljer själv när det ska komma

 

Lite om klass 2

Momentet "Platsliggande" ska förarna var synliga på 30 meters håll

Momentet " Inkallande med ställande" utgår o ersätts med "Inkallande" som i
klass 1 men på 25 meters håll koefficienten 2 behålls även för det nya momentet.

I momentet "Sändande med ställande" ska för att erhålla högsta betyg hunden
gå in i rutan från närmsta sida.