SNK på Scandinavian Game Fair

29 04 2010

Scandinavian Game Fair

SNK-östra kommer att representera klubben på Scandinavian Game Fair i Axbergshammar (strax norr om Örebro) 15 Maj, kl. 11.30 och 14.00. Mässprogram finns på:  www.scandinaviangamefair.se

Vi kommer att delta med två vattenuppvisningar och ras information. Med hjälp av bilder, våta och torra hundar och inte minst muntligen ska vi försöka sprida positiv information om vår ras.
Ett erbjudande till klubbens medlemmar att ”Gå två betala för en” finns hos mig.
Önskar Du Program och biljett för detta maila: orizza@telia.com

Frågor och info:  Birgitta Strohmaier 0587-412 10

orizza@telia.com