Svenska Newfoundlandshundklubben Östra Lokalklubben


 

 

                    Alla nummerlappar och pm och ringfördelningar är nu utskickade via mail


                På grund av stort intresse och många anmälningar har vi tagit in en extra domare varje dag

 Anmälningar NF-Spec  40 st                                            Inoff Lördag 195 st                Inoff Söndag  214 st

PM Newfoundlandshundar Officell                                                   PM Inoff Lördag                                    PM Inoff Söndag

Newfoundlandskatalogen                                              Ringfördelniing lördag                  Ringfördelning söndag

                                                                               Inofficiella katalogen lördag             Inofficiella katalogen  söndag
                                                                                                                                    (kommer söndag)

 

update 2023-02-25